Startsida

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

När vi utbildar gör vi det med en verklighetsförankning som har skapats efter mer än 20 års erfarenhet inom Räddningstjänsten.

Många av utbildningarna läggs upp med en vinkel utifrån utryckningsorganisationernas synvinkel.

Det ska inte vara svårt att göra livsuppehållande åtgärder på en person när olyckan är framme.

Vi lär ut hur du ska göra på en olycksplats tills Ambulans,Räddningstjänst eller Polis kommer till platsen.

Alla kan göra något, kan räcka att man larmar så har du kanske räddat ett människoliv.

VIN
LP1000_VQ6I8898_HR
421140457C3FF966C5C5A894DD2B6873
9018070-3DAHL MEDICAL
HLR docka
images (6
hand-2308932__340
600216-60
600070-88
601116_a
602025

YKB utbildning

fr 567:- /  Deltagare

 

- Företagsanpassade utbildningar.


- Utbildning hos kund.


- Öppnakurser i YKB


Utbildning Farligt Gods ADR

fr 1400:- / Deltagare


- Öppnakurser i ADR.


- Företagsanpassade utbildningar.


- Utbildning hos kund.


- ADR 1,3 utbildning.


Brandfarliga Arbeten

2300:-/deltagare

Utbildningen Brandfarliga Arbeten


är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier
… motsvarar Brandskyddsföreningens koncept “Heta         arbeten”
… uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
… följer gällande utbildningsplan
… ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
… certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
… registreras i ID06 kompetensdatabas
… genomförs på en dag (6,5 timmar)
… är branschanpassad
… är branschägt
… är en utbildning som ständigt utvecklas av och för     utföraren


Samarbetspartners

JB Utbildningar

Anders Konsulting AB