SBA Systematiskt brandskyddsarbete

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

Brandskyddsansvarig och kontrollant


Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.


Målet är att du ska kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet.

Vi erbjuder också utbildningar som är specialanpassade till din verksamhet.

 


Utbildningen omfattar:

Regelverken

Brandkunskap

Skadebegränsning byggnadstekniskt brandskydd

Förebyggande modell 2006

Systematiskt brandskyddsarbete

Riskanalys

Internkontroll

Kom igång

Information till personalen


Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm


 


Målgrupp:

Brandskyddsansvariga, verksamhetsansvariga, interna brandskyddskontrollanter, skyddsombud, säkerhetsansvarigaSamarbetspartners Brandmästaren

Samarbetspartners