ADR

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

Utbildning för transport av farligt gods


Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

 

Bestämmelser om utbildning finns både för transport av farligt gods på väg och järnväg, det vill säga i såväl föreskrifterna ADR-S som RID-S. Utbildningsformerna brukar benämnas förarutbildning respektive 1.3-utbildning.

Förarutbildning

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats från utbildningen med godkänt resultat.

I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdar ADR-intyg.

 

MSB ger inte förarutbildning i egen regi utan den ges av externa utbildningsanordnare. Dessa har fått MSB:s godkännande att bedriva förarutbildning och examination enligt bestämmelserna i ADR.

Undantag och lättnader

När farligt gods transporteras enligt vissa undantag och lättnader, exempelvis värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ADR-intyg.

 

Däremot kan krav på annan utbildning finnas, exempelvis måste kraven på  så kallad 1.3 utbildning, uppfyllas om värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd tillämpas.

 

I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas.

1.3-utbildning

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3-utbildning.

 

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Utbildningstid


Beroende på vilka kurser som kursdeltagaren är i behov av gäller följande utbildningstider

•Grundkurs: tre dagar

•Grundkurs och klass 1: fyra dagar

•Grundkurs och klass 7: fyra dagar

•Grundkurs och tank: fem dagar

•Grundkurs, klass 1 och klass 7: fem dagar

•Grundkurs, klass 1 och tank: sex dagar

•Grundkurs, klass 7 och tank: sex dagar

•Grundkurs, klass 1, klass 7 och tank: sex dagar

•Repetitionsutbildning: två till tre dagar beroende på behörighet


Våra öppna kurser i ADR kör vi på       

Best Western Hotell i Ljungby.

Är ni intresserade av en utbildning så hör av er för en offert.

Samarbetspartners