YKB

Yrkeskompetensbeviset

Efter godkänt prov erhåller föraren ett YKB som gäller 5 år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya sitt bevis.


Utbildningar i YKB kör vi öppna kurser eller för hela företag.

Målet för våra kurser  är att de ska ger ett mervärde för såväl chaufför som för åkeriet.

Våra utbildningar är därför oftast anpassade utbildningar för åkeri och lastbilscentraler.


Företagskurser:

Vi skräddarsyr YKB-utbildning för företag.

Vill ni genomföra utbildningen i egna lokaler kontakta oss.Öppnakurser:

Våra öppna kurser i YKB kör vi i Ljungby.

I priset ingår fika, lunch och lokalhyra.

Är ni intresserade av en företagskurs eller en öppenkurs så hör av er för en offert. .

Våra instruktörer är vana lärare som utbildat under många år.

Vi följer Tyas utbildningkoncept.

YKB kurs till bra pris för företag och privatpersoner.

Kursinnehåll:

Delkurs 1, Sparsam körning

Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna optimera bränsleförbrukningen och utveckla ett säkert och miljöriktigt körsätt.

Innehåll: Den bakomliggande tekniken, energiflödet från bränsletank till hjul och förarens möjlighet att påverka bränsleförbrukningen.


Delkurs 2 , Godstransporter

Målet med delkursen är att deltagaren skall få kunskap i de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Innehåll: Hjälpmedel vid lastning och lossning, lastsäkring, laglig last.


Delkurs 3, Lagar och bestämmelser

Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelser för gods och transport.

Innehåll: Kör- och vilotider i och utanför Sverige, kontroll av fordon och last, yrkesmässig trafik och farligt gods.


Delkurs 4, Ergonomi och hälsa

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs bättre skall kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

Innehåll: Stress, sömn, kost, droger, ergonomi, hot och våld, första hjälpen.


Delkurs 5, Trafiksäkerhet och kundfokus

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursen skall också öka medvetenheten om den egna yrkesrollen och vikten av bemötande och kundfokus.

Innehåll Trafiksäkerhet, brand, förarens uppträdande, yrkesrollen samt kundfokus.


Undantag från YKB kravet

  • Undantagen gäller vid körning med fordon som kräver behörighet C, CE, D eller DE och vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen
  • Som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen.
  • Som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll
  • Som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet.
  • Som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser.
  • Som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag.
  • Som används för ickekommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk.
  • Som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.


Samarbetspartners