Brandfarliga Arbeten
Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

                                                                                 Brandfarliga Arbeten


Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.


Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert.

De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.
Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.
Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin.

Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.


Utbildningen Brandfarliga Arbeten…
… är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier
… motsvarar Brandskyddsföreningens koncept “Heta arbeten”
… uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
… följer gällande utbildningsplan
… ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
… certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
… registreras i ID06 kompetensdatabas
… genomförs på en dag (6,5 timmar)
… är branschanpassad
… är branschägt
… är en utbildning som ständigt utvecklas av och för utförarenInnehåll:

• Ansvar, lagar och regler
• Organisation
• Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
• Riskhantering & konsekvenser
• Grundläggande brandskydd
• Brandfarlig vara
• Grupparbeten
• Praktisk släckövning
• CertifieringSamarbetspartners