Hjärtstartare

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

Hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst. Omedelbar behandling är kritiskt. Om man drabbas så försämras chansen till överlevnad avsevärt för varje minut som passerar utan behandling. Just därför är det så viktigt med offentligt tillgängliga defibrillatorer.

Livräddande teknologi måste få finnas där den kan göra mest nytta. När ett akutläge inträffar, har man rätt till det allra bästa som finns.


Tänk dig en framtid där bättre teknologi möjliggör bättre resultat och fler räddade liv. Den banbrytande LIFEPAK CR2 defibrillatorn med LIFELINKcentral AED programhanteraren är hjärtat för ett komplett AED responssystem.

Allt och alla som är involverade blir anslutna, vilket minimerar onödiga fördröjningar i samband med plötsliga hjärtstopp.

LIFELINKcentral AED programhanteraren övervakar varje CR2 som är ansluten till ett mobilnät eller Wi-Fi® och varnar dig automatiskt om allt som skulle kunna påverka enhetens beredskap. Tomt batteri? AED på fel plats? Du får en varning via LIFELINKcentral-systemet, vilket gör det lättare och billigare att hantera ditt AED-program, samtidigt som programmets beredskap och effektivitet förbättras.


Varje fall av hjärtstopp kräver HLR. Vartenda fall. Tidigare var man tvungen att avbryta HLR för att analysera hjärtrytmen, och äldre konkurrerande teknologier kräver att räddningspersonal pausar i minst 10 sekunder. Tyvärr så försämras chansen till överlevnad när man måste avbryta HLR och Europeiska återupplivningsrådets riktlinjer för 2015 rekommenderar att minska pauser för att öka chanserna till önskvärt resultat.

CR2 är den enda AED som tillåter bröstkompressioner under EKG-rytmanalys och minskar därmed pauser mellan HLR och defibrillering.                            Om en stötbar rytm upptäckts, levererar CR2 eskalerande stötar, och eliminerar behovet av ett beslut från användaren.                                                        Den helt automatiska CR2 håller räddningspersonalen fokuserade på det som räknas – att rädda ett liv.

Här ovanför så ser ni en av de hjärtstartare som vi säljer.

Detta är en mycket enkel hjärtstartare som hjälper er igenom de olika stegen.

Samarbetspartners