Hjärtstartare

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

LIFEPAK® CR2 defibrillator


QUIK-STEP™-elektroder

Elektroderna avlägsnas direkt från plattan för snabb applicering på såväl vuxna som barn.


Analystekniken cprINSIGHT™

Analyserar efter stötbar rytm under HLR utannågot behov för pauser.


HLR-vägledning

Fastställer en effektiv takt och guidar användare så att, utövandet detekteras och åtgärdas efter behov.


Tekniken ClearVoice™

Detekterar bakgrundsbuller och justerar volymen automatiskt för att säkerställa tydliga anvisningar.


Högsta tillgängliga energi

Upp till 360J för mer effektiva stötar efter behov.


Tvåspråkig

Växla mellan två förinställda språk under användning.


LIFEPAK TOUGH™

IP55-märkning, framtagen för utmanande miljöer.


8-års garanti


Pris:

ART 9018070  Lifepak CR2 Wi-Fi                                                                                     17900:-+moms

ART 9018071  Lifepak CR2 Wi-Fi + två språk                                                                  18500:-+moms

ART 9018072  Lifepak CR2 Wi-Fi + 3G                                                                            19500:-+moms

ART 9018073  Lifepak CR2 Wi-Fi + 3G* + två språk                                                       19900:-+moms

Philips HeartStart FRx-defibrillatorn

FRx är en automatisk extern defibrillator (AED).

Den är liten, lätt, tålig och batteridriven och har konstruerats för att kunna användas på ett enkelt och tillförlitligt sätt efter bara minimal utbildning.


SMART-elektroder II 

De självhäftande elektroder som används med HeartStart FRx-defibrillatorn för defibrillering av patienter, oavsett ålder och vikt.

Elektroderna appliceras på patientens bara bröstkorg och används för att känna av patientens hjärtrytm och

överföra defibrilleringen.


Regelbundna självtester

Dagliga, veckovisa och månatliga test som automatiskt körs av HeartStart FRxdefibrillatorn när den är i standbyläget.

Testerna övervakar många nyckelfunktioner och parametrar på defibrillatorn, till exempel batterikapacitet,

elektrodernas användbarhet och tillståndet i defribrillatorns inre kretsar.


Pris:

ART 9012001  Philips FRx exkl. väska                                                                          16500:-+moms

ART 9013057  Trainer FRx inkl. väska (OBS! Engelskspråkig)                                     4200:-+moms

ART 9019085  Väska till FRx                                                                                           1250:-+moms


Samarbetspartners