Brand

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

Brandutbildning 

När vi utbildar inom brand gör vi det med en verklighetsförankring av 20 år inom räddningstjänsten.

Utbildningar i brand görs av en utbildare som har kunskap inom ämnet och som  jobbar som brandman.


Att man gör något när det verkligen händer är det viktigaste.Några saker som kan rädda liv:

  • Kontrollerar brandvarnaren minst en gång om året och byt batteri.
  • Gör en kontroll av handbrandsläckaren.
  • Gå en utbildning och lär dig agera.


Utbildningar som vi håller för företag eller privatpersoner:


  • BKA- Brandkunskap för alla, Utbildningen är både teoretisk och praktisk.  • Heta Arbeten - Begreppet Heta Arbeten innefattar svetsning, lödning, skärande bearbetning, och andra arbeten som innebär gnistbildning eller uppvärmning. Svenska Brandskyddsföreningen har arbetat fram ett utbildningsmaterial som ligger till grund för hela Heta Arbeten kursen. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Den ger deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats i samband med heta arbeten, och hur man kan minska konsekvenserna av en brand.

Samarbetspartners