HLR

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

HLR - Första hjälpen

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen. 

Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

Vi tillhandahåller även hjärtstartare.

Genom år av erfarenhet inom akutsjukvård har vi kunskaper om olika problem och svårigheter som kan uppkomma i stressade  situationer.


Kursen är en grundkurs i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning och övningarna sker på docka.

Syftet med utbildningen är att:


• Deltagarna skall lära sig att rädda liv

• Få en förståelse för vikten av allmänhetens tidiga insats vid olycka

• Få kunskap om enkla metoder för att se till att patienten har fria luftvägar

  samt kunna syresätta dessa.

• Praktiskt få pröva sina nya kunskaper


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:


• Medvetandekontroll

• Andningskontroll

• Behandling luftvägsstopp

• HLR


Tid: 3 timmar (halvdag)

Material: varje deltagare får ett kompetenskort för genomgången utbildning.

Varje deltagare övar på en egen docka för maximal praktisk träning.

Samarbetspartners