Föreståndare brandfarlig vara

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

Föreståndare brandfarlig vara


Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.


Målgrupp:

Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.


Utbildningen omfattar:

Ny lag

Vad är brandfarlig vara?

Krav på riskutredningen

Förvaring och hantering

Föreståndarens uppgift

Tillsyn

Grundläggande brandkunskap

Personalinformation


Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm med en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll på den egna arbetsplatsen samt informera ledningen och personalen.


Samarbetspartners Brandmästaren

Samarbetspartners